Καταψυξη Ωαρίων - Διατήρηση Γονιμότητας

Η θεραπεία ξεκινάει με την χρήση φαρμάκων εξωσωματικής με σκοπό την δίεγερση των ωοθηκών ώστε να πάραγουν όσο το δυνατόν περισσότερα ωοθυλάκια.

Οι ωοθήκες παρακολουθούνται με υπερήχους και εξετάσεις αίματος και όταν φτάσουν στο επιθυμητό μέγεθος, γίνεται η ωοληψία όπως ακριβώς και στην κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση.

Στην συνέχεια τα ωάρια αντί να γονιμοποιηθούν, καταψύχονται με ειδικές τεχνικές σε υγρό άζωτο.

 

Είναι η κρυοσυντήρηση ωαρίων κατάλληλη για μένα;

Καταψύχοντας τα ωάριά σας μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για θεραπεία στο μέλλον. Μπορείτε να συζητήσετε για την κρυοσυντήρηση με τον γιατρό σας εαν:

 • Σας απασχολεί η μείωση της γονιμότητας σας με τον χρόνο αλλά δεν είσαστε ακόμη σε θέση να αποκτήσετε παιδί.
 • Πρόκειται να υποβληθείτε σε θεραπεία όπως αυτή του καρκίνου, που μπορεί να επηρρεάσει την γονιμότητα σας.

 

Τι συμβαίνει όταν καταψύχονται τα ωάρια;

Η διαδικασία της κατάψυξης ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

 • Συζητάτε με τον γιατρό σας την διαδικασία που απαιτείται και τους πιθανούς κινδύνους.
 • Εξετάζεστε για HIV, ηπατίτιδες, και σύφιλη.
 • Υπογράφετε τις κατάλληλες φόρμες συγκατάθεσης αφού τις μελετήσετε προσεκτικά.
 • Ακολουθείτε την διαδικασία της θεραπείας σας που μοιάζει με αυτή της εξωσωματικής.
 • Μετά την ωοληψία, τα ωάρια τοποθετούνται σε ειδικό διάλυμα κρυοπροστασίας.
 • Τα ωάρια ψύχονται με αργή ψύξη ή κρυσταλοποίηση.

 

 Μπορώ να ελέγξω τι θα συμβεί στα ωάριά μου;

Φυσικά! Στη συγκατάθεσή σας δηλώνετε ρητά:

 • 'Οτι επιθυμείτε τα ωάριά σας να χρησιμοποιηθούν κατά την θεραπεία σας.
 • Για πόσο καιρό επιθυμείτε να παραμείνουν στην κατάψυξη.
 • Τι θα συμβεί στα ωάριά σας εαν εσείς στο μέλλον βρεθείτε σε θέση να μην μπορείτε να πάρετε αποφάσεις.
 • Εάν τα ωάρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε δική σας θεραπεία ή μπορούν να δωρηθούν ή να χρησιμοποιηθούν για έρευνητικούς σκοπούς ή εκπαίδευση.
 • Οποιονδήποτε άλλο όρο εσείς επιθυμείτε.

 

Για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα ωάριά μου;

Τα ωάρια μπορούν να αποθηκευτούν για όσο διάστημα εσείς επιθυμείτε. Δεν υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός. Πρέπει να ξέρετε μόνο ότι υπάρχει κάποιο κόστος φύλαξης για κάθε έτος.

 

Ποιες είναι οι πιθανότητες να αποκήσω παιδί με τα κρυοσυντηρημένα ωάριά μου;

Η κατάψυξη ωαρίων είναι μία σχετικά καινούρια μέθοδος. Έως τον Δεκέμβριο 2012 μόνο 20 παιδιά είχαν γεννηθεί από κρυοσυντηρημένα ωάρια στην Μεγάλη Βρετανία. Τα ωάρια δεν αντιδρούν τόσο καλά όσο τα έμβρυα στην κρυοσυντήρηση. Παρόλα αυτά, η εφαρμογή της κρυσταλοποίησης και άλλων μεθόδων ψύξης και απόψυξης θα μας οδηγήσουν σε καλύτερα ποσοστα επιτυχίας στο μέλλον. Από τα στατιστικά δεδομένα της Μεγάλης Βρετανίας, που είναι τα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία έως τώρα προκύπτει ότι, μέχρι τον Δεκέμβριο 2012, 18.000 ωάρια έχουν κρυοσυντηρηθεί. Έχουν δημιουργηθεί 580 έμβρυα από αυτά τα ωάρια. Έχουν γίνει εμβρυομεταφορές σε 160 κύκλους και έχουν προκύψει από αυτές 20 γεννήσεις. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αντίστοιχα εθνικά στατιστικά στοιχεία και τα περιστατικά ανά κέντρο είναι λίγα για να μιλήσουμε για αντίστοιχα ποσοστά επιτυχίας. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι ασφαλές να δεχτούμε ότι κινούμαστε κοντά στα διεθνή πρότυπα.

 

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την κρυοσυντήρηση ωαρίων;

Είναι οι ίδιοι περίπου με τους κινδύνους τις Εξωσωματικής Γονιμοποίησης. Πρέπει να γνωρίζουμε μόνο ότι ο κίνδυνος υπερδιέγερσης των ωοθηκών είναι μικρότερος. Πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν ότι πρόκειται για μια καινούρια - σχετικά - θεραπεία κατά την οποία δεν είναι δυνατόν να επιβιώσουν ή να γονιμοποιηθούν όλα τα ωάρια.

 

Ποιες είναι οι επιλογές διατήρησης της γονιμότητας για γυναίκες που θα υποβληθούν σε θεραπεία καρκίνου;

Μερικές γυναίκες πριν την χημειθεραπεία τους έχουν την δυνατότητα να καταψύξουν τα ωάριά τους για χρήση στο μέλλον. Για αυτές που δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, είτε γιατι δεν έχουν χρόνο, είτε γιατι δεν επιτρέπεται να υποβληθούν σε ορμονοθεραπεία, μπορεί να καταψυχθεί ιστός από την ωοθήκη. Η κατάψυξη ωοθηκικού ιστού βρίσκεται διεθνώς σε πολύ πρώιμο στάδιο όμως αποτελεί την μόνη επιλογή για κάποιες γυναίκες πριν την έναρξη της θεραπείας τους για καρκίνο. Επίσης, μπορεί να είναι κατάλληλη για κορίτσια που δεν έχουν φτάσει στην εφηβία και κατα συνέπεια δεν είναι σε θέση να παράγουν ώριμα ωάρια κατάλληλα για κρυοσυντήρηση. Μετά την επιτυχή θεραπεία, ο ωοθηκικός ιστός μπορεί να εμφυτευτεί πίσω στο σώμα της γυναίκας και πιθανώς να επαναφέρει την γονιμότητα με φυσικό τρόπο. Μόνο περίπου 20 παιδιά έχουν γεννηθεί σε όλο τον κόσμο με μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού και κανένα με μεταμόσχευση ολόκληρης ωοθήκης μέχρι στιγμής.

 

© 2016 Gynomed