Με τρία απλά βήματα βρείτε την υπολογιζόμενη ημερομηνία τοκετού με βάση την ημερομηνία του υπερηχογραφήματος και την ηλικία του εμβρύου σε αυτό.

Βήμα 1ο

Ημερομηνία υπερηχογραφήματος


Βήμα 2ο

Ηλικία κύησης στο υπερηχογράφημα
Εβδομάδα Ημέρα

Βήμα 3ο

Κάντε κλικ στο κουμπί του υπολογισμού πιθανής ημερομηνίας για να δείτε το αποτέλεσμα.

 

 

Με τρία απλά βήματα βρείτε την υπολογιζόμενη ημερομηνία τοκετού με βάση την ημερομηνία εμβρυομεταφοράς σας.

 

Βήμα 1ο

Ημερομηνία εμβρυομεταφοράς


Βήμα 2ο

Ηλικία εμβρύου σε ημέρες

Βήμα 3ο

Κάντε κλικ στο κουμπί του υπολογισμού πιθανής ημερομηνίας για να δείτε το αποτέλεσμα.Με τρία απλά βήματα βρείτε την υπολογιζόμενη ημερομηνία τοκετού με βάση την ημερομηνία εμβρυομεταφοράς σας.

Βήμα 1ο

Ημερομηνία εμβρυομεταφοράς


Βήμα 2ο

Ηλικία εμβρύου σε ημέρες

Βήμα 3ο

Κάντε κλικ στο κουμπί του υπολογισμού πιθανής ημερομηνίας για να δείτε το αποτέλεσμα.

 

 

Υπολογιστής πιθανής ημερομηνίας τοκετού

Με τρία απλά βήματα βρείτε την υπολογιζόμενη ημερομηνία τοκετού με βάση την ημερομηνία της τελευταίας περιόδου και τη συνήθη διάρκεια του κύκλου σας.

 

Βήμα 1ο

Επιλέξτε την ημερομηνία της τελευταίας περιόδου

 

 

Βήμα 2ο

Επιλέξτε τη συνήθη διάρκεια του κύκλου σας (σε ημέρες).

 

Βήμα 3ο

Κάντε κλικ στο κουμπί του υπολογισμού πιθανής ημερομηνία για να δείτε το αποτέλεσμα. 

 

 

 

 

© 2016 Gynomed